Temadag OpenSouce GIS och QGIS 26 okt 2016

Temadag OpenSouce GIS och QGIS onsdagen den 26 okt 2016, Frösö Park Inbjudan Intryck från FOSS4G 2016 i Bonn Anders Dahlgren, Tillväxtanalys QGIS Desktop och QGIS Server Johan Timrén, Mittuniversitetet GeoPackage Ny ”kostym” för geodata Johan Timrén, Mittuniversitetet Open Source programvaror i en analysplattform – Responsive design, Anders Dahlgren, Tillväxtanalys VectorTiles – vektordata primärt för presentation och inte analys Anders Söderman, GISassistANS AB

Läs mer >

Protokoll från styrelsemöte i SamGIS-föreningen i Jämtlands län – 18 okt 2016

2016-10-18 kl. 09.00-10.30 hos Johan Timrén Mittuniversitetets e-konferensrum i Q-huset på Campus i Q370 (högst upp i Q-huset) Deltagare på distans: Adobe Connect på följande URL:https://connect.sunet.se/samgisz/ Närvarande: Anders Dahlgren, Anders Söderman, Gunnar Ersbo (länk), Johan Timrén och Lars Nilsson 1. Mötets öppnande Anders S öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2. Ansvar inom styrelsen Anders…

Läs mer >