Föredragningslista till styrelsemöte 24 april 2017

Tid: kl. 09.00-10.30 via Skype (?)

1. Mötets öppnande

2. Genomgång föredragningslista. Ev. kompletterande punkter.

3. Firmatecknare beslutas av styrelsen

4. Namn – hur ska ”SGZ” skrivas/förkortas i olika sammanhang? Logga?

5. Verksamhetsplan och budget:

En grov verksamhetsplan:

– Höstmöte (seminarium Open Source)
– Vårmöte (seminarium Geodata, öppna geodata, Open Data)
– Årsmöte i mars med en intressant presentation och efterföljande middag.
– Om möjligt representera på FOSS4G. I år 2017 Boston, USA. Anders D. åker. – QGIS-Sverige användareförening. Ev. medlemskap.

Gunnar lovade inkomma med underlag för ekonomistatus till styrelsemötet.

6. E-postadresser hos Loopia måste ändras (vid behov ändras pw). Domän: samgisjamtlandharjedalen.se Privatpaket Kundnr: xxxxxxxxx (pw xxxxxxxxx). Ordf. tar på sig att göra detta.

7. Medlemmar Gunnar rapporterar om medlemssituationen.

8. Årsmöte, stadgar Tack till Johan L. för intressant presentation. Årsmötesprotokollet är snart justerat. Ska också justeras för hand då revisorn önskar detta. Publiceras på hemsidan. Anders D. har gjort de ändringar som önskades av årsmötet och stadgarna ligger nu tillgängliga på hemsidan. Finns det synpunkter/kommentarer kring årsmötet och dessa handlingar.

9. Ekonomi Budget för 2017. Gunnar rapporterar att kostnaden för revisionsbyrå i Östersund blev 10 000 SEK för fyra år. Alltså bör 2 500 SEK budgeteras framgent för detta.

10. SamGIS Jämtland Härjedalens hemsida Efter årsmötet behöver hemsidan justeras, bl.a. namn, logga, domänadress. Föreslår att ordf. får disponera upp till 4 000 SEK till under verksamhetsåret för uppdatering av hemsidan. Hemsidearbeten större än 1 000 SEK hänskjuts till styrelsen för beslut.

11. Plats för styrelsemöten Möjlighet att ha styrelsemöten hos någon i styrelsen?

12. Vårseminarium Ordf. avser att omgående börja planera för vårt vårseminiarium. Plats? Presentationer? Någon mer som kan/vill deltaga i planeringen?

13. Online Meetings Program för internetmedverkan på våra styrelsemöten? Skype, G2M …

14. Övriga frågor

15. Nästa möte

Övrig information: Regionala Geodatasamordnaren, Jämtlands län, är inbjuden till våra möten: Johan Linjer, Gävle  johan.linjer@lm.se Tel. 026-63 38 75 // 070-225 62 20

Ladda ner som pdf, klicka här! 

1 Kommentar

  1. […] 1. Budget 2017 (2018-2019) Bilaga 2. Ändrade stadgar, §1, 2 och […]

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.