SamGIS Jämtlands län kallar till ordinarie Årsmöte 2017

SamGIS Jämtlands län kallar till ordinarie Årsmöte

Onsdagen den 22 mars 2017 kl 15:00

Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16 Tfn: 063‐55 60 00

 

Dagordning: Årsmötesförhandlingar se Stadgar 090323 6 § Årsstämma

15:00 GränsGIS avtalet presenteras av vår regionala geodatasamordnare Johan Linjer.

16:00 SamGIS Jämtlands län – Årsstämma 2017

1) Årsmötets öppnande, upprop och förteckning av fullmakter
2) Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
3) Val av två justeringsmän
4) Godkännande av dagordning för mötet
5) Fråga om stämmans stadgeenliga utlysning
6) Verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk redovisning
7) Revisionsberättelse
8) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
9) Val av ordförande i föreningen
10) Antal ledamöter i styrelsen
11) Val av övriga ledamöter
12) Val av valberedning
13) Val av revisorer
14) Firmatecknare
15) Fastställande av medlemsavgifter
16) Eventuella arvoden
17) Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
18) Övriga frågor
19) Mötets avslutande

17:00 Middag på Clarion Hotell Grand.
Meddela Anders.Soderman@GISassistANS.se om du avser vara med på middagen senast mån 20 mars och om du önskar:

alt 1. Jerk Chicken Caesar Salad

alt 2. KT Kimchi Burger

alt 3. East river falafel (vegetariskt alternativ)

Bordsvatten och kaffe ingår (vin, öl e.dy. bekostar vi själva).

Några av övriga punkterna som kommer att tas upp:
– Motion om namnändring till SamGIS Jämtlands län från SamGIS Z-län.
– Nya hemsidan presenteras www.samgisjamtland.se
– Motion om förslag till logotype för föreningen (se hemsidan).
– Proposition (från styrelsen) till vissa ändringar av stadgarna.
– Förslag att SamGIS Jämtlands län är medarrangör till en QGIS 3 kurs i höst.
– QGIS-Sverige användareförening. Kan vi/ska vi söka medlemskap?
– Information om vårmöte 2017 (seminarium Geodata, öppna geodata).

Föreslagen verksamhetsplan:
Mars: Årsmöte
April/Maj: Vårmöte (seminarium Geodata, ”Open data”)
Nov/Dec: Höstmöte (seminarium ”Open Source GIS”)
Förslag till övriga aktiviteter beslutas av årsmötet/styrelsen.

 

Ekonomiska handlingar, budget

Utkast budget 2017-2019

Utfall

       SamGIS Jämtlands län

2017

2016

2018

2019

Intäkter
Medlemsavgifter

21 000

22 000

22 000

22 000

Seminarieavgifter

0

0

10 000

10 000

Summa

21 000

22 000

32 000

32 000

Utgifter
Seminarier

25 000

21 583

25 000

25 000

Resebidrag/stipendier

15 000

15 000

15 000

15 000

Årsmöte

6 000

0

6 000

6 000

Hemsida

15 000

3 853

5 000

5 000

Bankgiro/plusgiro/bankkort

2 000

1 800

2 000

2 000

Föreningsavgifter (ULI)

1 750

1 750

1 750

1 750

Administration(porto mm)

250

25

250

250

Summa

65 000

44 011

55 000

55 000

Resultat

−44 000

−22 011

−23 000

−23 000

Tillgångar 20170129
Bankkonto

3 825

Placeringskonto

15 097

Fonder

184 506

Plusgiro

79 465

Summa

282 893

Väl mött!

Anders Söderman, Anders Dahlgren, Britta Wennstedt Edvinger, Gunnar Ersbo, Johan Linjer, Johan Timrén & Lars Nilsson.

Denna kallelse går till ett flertal personer som har varit med på sändlistor för aktiviteter SamGIS‐föreningen anordnat senaste åren. Om det är någon annan i din organisation som bör få kallelsen i stället är vi tacksamma om du vidarebefordrar mailet till den personen.

1 Kommentar

  1. […] 1. Budget 2017 (2018-2019) Bilaga 2. Ändrade stadgar, §1, 2 och […]

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.