Protokoll från styrelsemöte i SamGIS Jämtland Härjedalen – 24 april 2017

Tid: kl. 09.00-10.00 via Skype (LstZ AW)

1. Mötet öppnandes

2. Föredragningslistan godkändes Johan L. granskar protokollet före publicering

3. Firmatecknare beslutas av styrelsen GunnarErsbo och ordf Anders S

4. Namn – hur ska “SGZ” skrivas/förkortas i olika sammanhang? Logga? Bordläggs till nästa fysiska möte.

5. Verksamhetsplan och budget Den grova verksamhetsplanen godkändes, med nedanstående kommentarer/förtydliganden:

– Höstmöte (seminarium Open Source)
– Vårmöte (seminarium Geodata, öppna geodata, Open Data)
– Årsmöte i mars med en intressant presentation och efterföljande middag.
– Om möjligt representera på FOSS4G. I år 2017 Boston, USA. Anders D. åker. – QGIS-Sverige användareförening. Ev. medlemskap.

6. Nya E-postadresser hos Loopia (kontakta ordf. för uppgifter).  Ny domän: samgisjamtlandharjedalen.se Ändringar ovan godkändes. Ordf. uppdaterar hemsidan i samarbete med LakeHouse Media i Vallrun.

7. Medlemmar Utgick

8. Årsmöte, stadgar Tack Johan Linjer för intressant presentation om GränsGIS/Öppna data från Lantmäteriet. Årsmötesprotokollet är snart justerat av alla och ordf. skickar originalet till Gunnar Ersbo. Publiceras på hemsidan. Senaste stadgarna från årsmötet ligger nu tillgängliga på hemsidan.

– Ekonomi Budget/ekonomistatus utgår p.g.a. datorkrångel. Följande utgifter godkändes: Hemsidan 19 341 kr, årsmöte 5 425 kr, revisionskost.(2013-2016) 11 481 kr. Medlemsavgifterna för 2017 faktureras under maj, meddelar Gunnar Ersbo.

9. SamGIS Jämtland Härjedalens hemsida Efter årsmötet behöver hemsidan justeras, bl.a. namn, logga, domänadress. Ordf. får disponera upp till 4 000 SEK under verksamhetsåret för uppdatering av hemsidan. Hemsidearbeten större än 1 000 SEK hänskjuts till styrelsen för beslut.

10. Plats för styrelsemöten Anders D. och Anders W. kan vara värd för styrelsemöten. Bokas tidigast möjligt.

11. Vårseminarium Förslag på 3 dagar under veckan före midsommar 19-22 röstas om via Dudle.

Idéer till programpunkter:

  1. Öppna data hos Lantmäteriet
  2. Översikt av idag viktiga tillgängliga geodata i Sverige. URLer till distributionssidor
  3. GeoPackage
  4. Geodata från Länsstyrelsen och länets kommuner
  5. Hack for Sweden med extern presentatör
  6. NVDB med extern presentatör
  7. Manér i QGIS för geodata från Lantmäteriet
  8. Senaste om VectorTiles

Anders S och Anders D jobbar med programmet inför nästa styrelsemöte.

12. Online Meetings Internetmötesprogram på våra styrelsemöten? Vi provar Skype/Lync, som både Tillväxtverket, Länsstyrelsen och Lantmäteriet använder.

13. Övriga frågor Anders D. närvarar denna vecka vid QGIS-Sverige användarförenings årsmöte. Vid nästa styrelsemöte beslutas om ev. medlemskap. Ca 2000:-/år

14. Nästa möte Torsdagen den 1 juni kl. 9:00-11:00 hos Anders Dahlgren på Tillväxtverket Ringvägen 4, 831 34 Östersund.

Övrig information Regionala Geodatasamordnaren, Jämtlands län, är inbjuden till våra möten: Johan Linjer, Gävle johan.linjer@lm.se Tel. 026-63 38 75 // 070-225 62 20

Ladda ner som pdf, klicka här!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.