Protokoll från styrelsemöte i SamGIS Jämtland Härjedalen – 1 juni 2017

2017-06-01  kl. 09.00-11.00 hos Anders Dahlgren, Tillväxtverket, Ringvägen 4 Östersund, 08-681 9170, sms: 070-304 63 50

Närvarande: Anders Dahlgren, Anders Söderman, Anders Wittenström, Britta Wennstedt Edvinger, Conny Häggman och via Skype Johan Linjer, geodatasamordnare.

 1. Mötets öppnande
 2. Genomgång föredragningslista. En övrig fråga: Medlemskap i QGIS Sverige
 3. Namn – hur ska SamGIS Jämtland-Härjedalen skrivas/förkortas? Beslut: SamGIS Jämtland-Härjedalen (SGJH)Logga? Beslut: 
 4. Verksamhetsplan och budget (se 8. ) Verksamhetsplanen som beslöts på årsmötet gäller.
 5. E-postadresser hos Loopia ändrade. Domän: samgisjamtlandharjedalen.se
 6. Medlemmar: Gunnar skickar ut fakturor på 2017 års medlemsavgifter under veckan 5-9 juni
 7. Årsmöte, stadgar: Årsmötesprotokollet 2018 – ordf. föreslår att en justering först sker via mejl och att en papperskopia sedan signeras av alla berörda (inkl. ordf.) och skickas till kassören. Ordf. kollar upp var protokollet befinner sig och ser till att det hamnar hos Gunnar till slut.
 8. Ekonomi: Gunnar bifogar bokföringen till denna kallelse. Fonderna som är bokförda till anskaffningsvärdet 130 204.56 kr är idag värda 193 742.04 kr. Styrelsen gick igenom ekonomiska läget för idag och det ser bra ut.
 9. SamGIS Jämtland-Härjedalens hemsida: Uppdatering sker snarast baserat på beslut enligt punkt 4 ovan.
 10. Vårseminarium: Inbjudan diskuterades och det beslutade programmet skickas ut av ordf. imorgon bitti 2/6. Ordf. skickar ut underlag så att styrelsemedlemmarna kan kontakta så många som möjligt, så fort som möjligt. Anders D fokuserar på presumtiva NVDB- intresserade personer/organisationer.
 11. Övriga frågor: Medlemskap i QGIS Sverige á 2kSEK/år. Bordlades till nästa styrelsemöte så att alla har möjlighet att stämma av om det är OK att vi går med i QGIS Sverige. ULI har uttryckt ett visst ointresse att ha SamGIS föreningar som medlemmar. Ordf. tar kontakt med ULI och ber om en förklaring. Några i styrelsen fick en intressant visning av Tillväxtverkets lokaler.

Protokollet granskades som vanligt av Britta W-E innan det skickas ut.

Nästa möte blir den 31 aug 2017 09-11 hos Anders Dahlgren, Tillväxtverket.

Ladda ner protokollet som pdf, klicka här!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.