Protokoll från styrelsemöte i SamGIS-föreningen i Jämtlands län – 10 feb 2017

2017-02-10 kl. 09.00-10.15 hos Johan Timrén Mittuniversitetets e-konferensrum i Q-huset på Campus i Q370 (högst upp i Q-huset)

Närvarande: Anders Dahlgren, Anders Söderman, Britta Wennstedt Edvinger, Johan Timrén, Lars Nilsson och via länk Johan Linjer, geodatasamordnare.

1. Mötets öppnande

2. Genomgång föredragningslista. Beslöts att försöka avsluta mötet senast 10:15.

3. GIS i närområdet

170314 Lst Jämtland ”Kan vi lita på registerkartan” (handlar bl.a. om rättssäkerheten vid skapande av planeringsunderlag) – Johan L mejländring 170215.

170315 SamGIS Västernorrland årsmöte — Geodata SIS Sthm

Ordf. representerar SamGIS Jämtland under årsmötet i Sundsvall och styrelsen godkände att föreningen står för tågbiljetter.

Ingen kommer att närvara i Stockholm under SIS temadag ”Geodata”

4. Verksamhetsplan och budget

Gunnars utsända budget godkändes och föreläggs årsmötet (se nedan) Verksamhetsplan 2017/18 kompletteras med förslag till QGIS kurs (Anders D.)

Därutöver planeras årsmöte, vårseminarium (öppna data) och höstseminarium (open source) med senaste nytt från FOSS4G i Boston 14-18 aug.

5. Ekonomi och medlemmar

Gunnar hos SjöFV. Se hans budget nedan.

6. Årsmöte, stadgar

Johan Linjer pratar med Johan T. inför sin presentation om GränsGIS avtalet.

Britta rapporterade att Clarion är bokat (30p – 2 100SEK) och att de gärna ser att vi förbeställer huvudrätten. I kallelsen till årsmötet ombeds de som önskar äta middag 22 mars att anmäla om man önskar fisk, kött eller vegetariskt.

Styrelsen förslår i proposition tilll årsmötet att föreningen byter namn från SamGIS Z-län till SamGIS Jämtlands län.

Styrelsen förslår i proposition tilll årsmötet att föreningen antar föreslagna ändringar till våra stadgar

Ordf. lämnar in motion om förslag till logotype enligt hemsidan www.samgisjamtland.se

7. SamGIS Jämtlands läns nya hemsida:

Ordf. gick igenom bifogade PDF-bilder på hemsidan, Facebook och slutna styrelsegruppen i Facebook. Kostnaderna (LakeHouse Media) på 14 600 SEK + moms godkändes av styrelsen.

Synpunkter och förslag:

– GIS i SamGIS förses med Halo, för att skapa bättre konstrast mot riksgräns och färgade ytskiktet som är Jämtland-Härjedalen.

– Om Lst-Z går med föreslog styrelsen att vi ber att få ha vår adress c/o Länsstyrelsen. Nu står GISassistANS ABs adress så länge.

– Loggan läggs på hemsidan under fliken ”Om oss” med den nya underfliken ”Grafisk profil” i minst eps och svg format.

8. Övriga frågor

8.1 Styrelsen beslöt att ge Anders D. 7 500 SEK i resebidrag till FOSS4G i Boston och han tar också ansvaret för höstseminariet ”Open Source”.

8.2 Anders D. tar fram ett underlag för hur SamGIS Jämtland kan bidra med deltagare och finansiering av en QGIS 3 kurs hösten 2017.

8.3 Ordf. kollar upp att valberedning börjat jobba. (Kent Karlsson, Berg)

8.4 Johan T. meddelande att han inte ställer upp för omval. Därmed var det sista

gången vi får tillgång till Mitthögskolans utmärkta teknik för distansdeltagande.

9. Nästa möte. Beslutas efter årsmötet av den nya styrelsen.

Övrig information:

Regionala Geodatasamordnare:

Johan Linjer, Jämtlands län Gävle johan.linjer@lm.se 026-63 38 75 // 070-225 62 20

Justeras via mejl: Britta

Ladda ner protokollet som pdf här! 

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.