Protokoll från styrelsemöte i SamGIS-föreningen i Jämtlands län – 8 aug 2016

2016-08-08 kl. 09.00-09.45 Telefonmöte via Skype
Närvarande: Anders Söderman, Britta Wennstedt Edvinger, Gunnar Ersbo, Johan Timrén och Lars Nilsson

1. Mötets öppnande Anders S öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Ansvar inom styrelsen Gunnar fortsätter vara kassör fram till årsmötet i mars 2017. Anders S tar på sig att skriva och via mejl distribuera ut styrelseprotokoll och Britta för stödanteckningar, samt kontrollerar och justerar protokollen.

3. FOSS4G seminarium i höst Ordf. ansvarar för att Dudle (dudle.inf.tu-dresden.de) skickas ut där kontaktpersonerna får välja lämplig dag FOSS4G-seminariedag under v643: tis-25, ons-26 eller tors-27 okt. (09 fika) 09.30-15.00. Anders D.& S., som fått bidrag till kostnaderna för FOSS4G 2016 i Bonn, ansvarar för att ta fram ett förslag till program.

4. Verksamhetsplan och budget Styrelsen fick vid årsmötet i uppdrag att utarbeta en verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplan diskuteras vid styrelsemötet v643 och ligger till grund för en budget som styrelsen tar fram.

5. Medlemsavgiften Fortsatt 1 000 SEK och Gunnar fakturerar snarast medlemsavgift. Ev. administrativ hjälp köps från lantmäteriet (Eva E.)

6. Årsmötetsdatum mars 2017? Årsmöte hålls 21, 22 eller 23 (ti-to) mars 2017. Förslag på att Geodata-samordnare Johan Linjer bjuds in att tala om InterReg-arbetet. Ordf. skickar ut en Dudle snarast för att bestämma datum för årsmötet.

7. Ekonomi Gunnar har skickat ekonomiskt underlag från tidigare styrelse till revisionsbyrå i Östersund, som tas upp under årsmötet 2017. Ekonomiredovisning för juni-dec 2016 revideras på samma sätt inför årsmötet i mars 2017. Prisuppgift för framtida extern revision inhämtas av Gunnar.

8. SamGIS Jämtlands hemsida Hemsidan har legat nere i flera år. Årskostnad ca 2000:-. Sägs upp <161231. Johan Timrén återkommer med förslag till ny och lättadministrerad hemsida.

9. FOSS4G i Bonn Anders Söderman deltar i FOSS4G i Bonn 22-26 aug 2016 och representerar SamGIS Jämtland. Styrelsen beslutade att Anders S erhåller konferensavgiften (€ 1050) som bidrag. Ungefär samma summa betalar Anders S själv för resa och uppehälle. Intressanta nyheter rapporteras till SamGIS Jämtland under höstseminariet v643.

10. Övriga frågor Inga övriga frågor.

11. Nästa möte Johan T. erbjöd oss att ha styrelsemöten i Mittuniversitetets e-konferensrum, vilket innebär att alla som kan ansluter fysiskt och övriga kan vara med via videolänk. Nästa möte tis-18 okt 09.00

Ladda ner protokollet som pdf här!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.