Föredragningslista till styrelsemöte 1 juni 2017

Tid kl. 09.00-11.00 hos Anders Dahlgren, Tillväxtverket, Ringvägen 4 Östersund, 08-681 9170, sms: 070-304 63 50

1. Mötets öppnande

2. Genomgång föredragningslista. Ev. kompletterande punkter.

3. Namn – hur ska SamGIS Jämtland-Härjedalen skrivas/förkortas i olika sammanhang? Logga? (Se bif. förslag)

4. Verksamhetsplan och budget (se 9. )

5. E-postadresser hos Loopia ändrade. Domän: samgisjamtlandharjedalen.se

6. Medlemmar. Gunnar skickar ut fakturor på 2017 års medlemsavgifter under veckan 5-9 juni

7. Årsmöte, stadgar. Årsmötesprotokollet 2018 – ordf. föreslår att en justering först sker via mejl och att en papperskopia sedan signeras av alla berörda (inkl. ordf.) och skickas till kassören.

8. Ekonomi. Gunnar bifogar bokföringen till denna kallelse. Fonderna som är bokförda till anskaffningsvärdet 130 204.56 kr är idag värda 193 742.04 kr

9. SamGIS Jämtland-Härjedalens hemsida. Uppdatering inväntar resultat av punkt 4.

10. Vårseminarium

1. Öppna data hos Lantmäteriet

2. Översikt viktiga öppna geodata i Sverige.
4. Geodata från Länsstyrelsen och länets kommuner 6 NVDB som öppna geodata – extern presentatör
8. VectorTiles – ~”shapefiler som geodatatjänst”

11. Övriga frågor

12. Nästa möte

Ladda ner som pdf, klicka här! 

Nytt Logoförslag:

 

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.